درباره نیروان

قوانین و مقررات نیروان

قوانین و مقررات خرید از فروشگاه اینترنتی نیروان

 

  شرایط لغو سفارش :

 

لغو سفارش از جانب خریدار نهایتا طی 24 ساعت از زمان تایید نهایی آن ممکن است و پس از آن امکان لغو سفارش وجود ندارد.

در صورت درج مشخصات و یا آدرس اشتباه، سفارش لغو شده و طی مدت 72 ساعت کاری وجه به حساب خریدار بازگردانده می شود.

در صورت تامین نشدن کالا بنا به هر دلیل اعم از تغییرات قیمت، مشخصات فنی اشتباه و یا ناموجود بودن کالا، یانوسانات قیمت, کارشناسان نیروان با خریدار تماس گرفته و لغو سفارش را به خریدار اعلام مینمایند و خریدار موظف است شماره حساب و یا شماره کارت خود را به صورت کامل و صحیح ارائه دهد و وجه دریافتی طی مدت 72 ساعت کاری بازگردانده می شود.

مفاد این توافق بر اساس ماده 10 قانون مدنی و ماده 399 قانون مذکور , بین نیروان به عنوان فروشنده و خریدار منعقد گردیده و برای طرفین لازم الاجراست.

 

توضیحات :

در زمان خرید قبول شرایط و قوانین مندرج در وب سایت به منزله تایید و امضا خریدار بوده و به معنی قبول شرایط مندرج در وب سایت تلقی خواهد شد.